ជីវិតចម្រុះពណ៌

យូស៊ីន រ៉ាយគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានធ្វើសវនកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MADE IN CHINA.Which បានស្ថិតនៅលើទីតាំងត្រួតពិនិត្យដោយអធិការត្រួតពិនិត្យអេសអេសអេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ។ ការកែច្នៃនិងផលិតគ្រឿងបន្លាស់ដែកក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលនិងនាំចេញដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចិនយើងមានសិទ្ធិក្នុងការនាំចេញនិងនាំចេញគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។

gr
sdv
qwe
ge
czx
daw